Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Sprawozdanie z realizacji programu „Rummikub w Szkole”

Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Okres realizacji programu: 10.09.2023-21.06.2024

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

 • Honorata Jaworska
 • Cel programu

Z dumą ogłaszamy, że nasza szkoła wzięła udział w programie „Rummikub w Szkole”! To fantastyczna inicjatywa, która wnosi do naszego programu nauczania elementy gry, nauki i zabawy. Celem programu „Rummikub w Szkole” było wzbogacenie tradycyjnego procesu nauczania przez wprowadzenie innowacyjnych i angażujących metod dydaktycznych opartych na popularnej grze planszowej Rummikub. Inicjatywa ta miała na celu stymulowanie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia oraz rozwijanie kompetencji społecznych uczniów poprzez interaktywne zadania. Program umożliwił skuteczne zintegrowanie gry z obowiązującym programem nauczania, co przyczynia się do twórczego i angażującego środowiska edukacyjnego. Uczestnictwo w programie było bezpłatne i dobrowolne, co sprawiło, że jest był on dostępny dla wszystkich chętnych uczniów, pragnących wzbogacić swoje doświadczenia edukacyjne.

 1. Zaangażowane grupy

W programie wzięły udział  klasy IV-VIII Łącznie w zajęcia uczestniczyły 33 osoby.

 1. Opis realizacji

Program „Rummikub w Szkole” został zrealizowany poprzez regularne spotkania, które odbywały się raz w tygodniu. Każde spotkanie trwało około 45 minut i było prowadzone w odpowiednio przygotowanej sali lekcyjnej. W trakcie tych zajęć uczniowie, pod opieką nauczyciela, mogli nie tylko grać w Rummikub, ale również uczestniczyć w różnych aktywnościach edukacyjnych związanych z grą, takich jak:

 • Analiza strategii gry: uczniowie analizowali różne strategie wykorzystywane w Rummikub, co pozwalało im rozwijać umiejętności krytycznego myślenia oraz planowania.
 • Dyskusje grupowe: po każdej grze odbywały się dyskusje, podczas których uczniowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat przebiegu gry, co przyczyniało się do lepszego zrozumienia zasad i strategii.
 • Zadania projektowe: uczniowie mieli także okazję sprawdzić własne umiejętności uczestnicząc w   turnieju Rummikub. Umożliwiało to im praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności matematycznych i logicznych.

Spotkania były również okazją do monitorowania postępów uczniów, co pozwalało na bieżące dostosowywanie metod nauczania do potrzeb i możliwości grupy. W trakcie trwania programu uczestnicy mieli także dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych, takich jak prezentacje czy karty pracy, które wspierały proces nauki i pozwalały na samodzielne pogłębianie wiedzy poza zajęciami.

 1. Osiągnięcia uczniów

Uczniowie nabyli umiejętności gry w Rummikub. Sprawdzili je w czasie turnieju 23 maja 2024 r. W turnieju wzięło udział33 uczniów naszej szkoły.

Miejsca uzyskane podczas turnieju:

I miejsce Ignacy Jan Pankowski– klasa IVa

II miejsce Dorian Janc -klasa IVa

III miejsce Oliwia Hryncewicz -klasa VIIa

IV miejsce Magdalena Kapral -klasa VII a

 1. Wyzwania

Podczas realizacji programu „Rummikub w Szkole” napotkano kilka problemów i wyzwań, które wpłynęły na przebieg zajęć. Oto główne z nich wraz z opisem sposobów ich rozwiązania oraz planami na przyszłość:

 1. Różnice w poziomie umiejętności uczniów: Niektórzy uczniowie szybko opanowali zasady gry i strategie, podczas gdy inni potrzebowali więcej czasu na zrozumienie i efektywne włączenie się do gry.
 2. Dostępność materiałów: Początkowo brakowało wystarczającej liczby zestawów gry dla wszystkich uczestników.
  • Rozwiązanie: Szkoła zakupiła dodatkowe zestawy gry.

      

 1. Podsumowanie

Dziękujmy wszystkich uczniom, którzy wzięli udział w tej wyjątkową formie nauki, która łączy zabawę z edukacją. To była doskonała okazja, aby nauczyć się czegoś nowego, spotkać się z rówieśnikami i rozwinąć umiejętności niezbędne w przyszłości.

👉 Dołączcie do nas w tej edukacyjnej przygodzie w nowym roku szkolnym!

By No Comment 13 czerwca 2024
Skip to content