Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

DYŻURY NAUCZYCIELSKIE 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MŁYNKOWIE

umożliwiające kontakt z rodzicami i indywidualne konsultacje z uczniami

I półrocze, rok szkolny 2020 – 2021 

lp. Nazwisko i imię nauczyciela Nauczany przedmiot Dzień dyżuru Godz. dyżuru
1.  Rembacz Magdalena p.o. dyrektor szkoły Młynkowo

poniedziałek

09:00 – 13:00
Młynkowo

środa, czwartek, piątek

9:00 – 12:00
2. Dudek Elwira edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl. IIa

Tarnówko

wtorek

08.45 -09.30
3. Dzierzkiewicz Justyna Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja,świetlica Tarnówko

piątek

10:55 – 11:35
4. Gawrych – Budner Hanna logopeda Tarnówko

poniedziałek

13:20-13:45
5. Grencel Danuta religia kl. Ia-IIIa Tarnówko

poniedziałek

środa

7:30 – 7:50
6. Kita Maciej pedagog Młynkowo

środa

15:00 – 15:45
7. Kiedrowska Joanna bibliotekarz Młynkowo wtorek 16:00 – 16:30
8. Pomaraniec Ewa edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl. IIIa

Tarnówko

środa

8:45 – 9:30
9. Sobczak Danuta edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl.Ia Tarnówko

poniedziałek

08:45 – 09:30
10. Tonak Zuzanna psycholog szkolny Młynkowo

czwartek

15:00-16:00
11. Elżbieta Zdaniuk język angielski kl. Ia-IIIa Tarnówko

wtorek

7:20 – 7:50

  DYŻURY NAUCZYCIELSKIE 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MŁYNKOWIE

umożliwiające kontakt z rodzicami i indywidualne konsultacje z uczniami

I półrocze, rok szkolny 2020 – 2021 

lp Nazwisko i imię nauczyciela Nauczany przedmiot Dzień dyżuru Godz. dyżuru
1.  Rembacz Magdalena p.o. dyrektor szkoły Młynkowo

poniedziałek

09:00 – 13:00
Młynkowo

środa, czwartek, piątek

9:00 – 12:00
2. Dzierzkiewicz Justyna zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja       środa 14:25 – 15:10
3.  Konieczna Eliza język polski kl. IVa, Va, VIa, VIb

wychowawca kl. IVa

poniedziałek

środa

10;55-11:40

9:50-10:35

4. Jaworska Honorata matematyka

Va,VIa,,VIb,VIIa, VIIIa,

wychowawca kl. VIIa

środa 8.55- 9.40
5. Rychlik Sylwia historia, wiedza                o społeczeństwie, Va, VIa, VIb, VIIa, VIIIa środa 10:55 – 11:40
6. Jerzyk Jarosław wychowanie fizyczne

IVa

czwartek 9:50 – 10:15
7. Kiedrowska Joanna bibliotekarz Młynkowo wtorek 16:00 – 16:30
8. Kita Maciej język niemiecki

pedagog szkolny

Młynkowo

środa

15:00 – 15:45
9. Kryger Barbara plastyka, muzyka

wychowawca kl. VIb

czwartek 8:55 – 9:40
10. Mituta Anna religia kl.IVa, Va, VIa, VIb, VIIa i VIIIa piątek 9:50 – 10:35
11. Mrozińska Karolina biologia, geografia, przyroda

wychowawca kl. VIa

wtorek 9:50 – 10:35
12. Nowakowski Hieronim chemia, informatyka,

zajęcia techniczne,

edukacja dla bezpieczeństwa

wychowawca kl. Va

wtorek 10:55 – 11:40
13. Nowicka Miłosława język polski

kl., VIIa, VIIIa

wtorek 11:10 – 11:40
14. Piechota Maciej wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VIIIa wtorek 10:55 – 11:40
15. Tonak Zuzanna psycholog szkolny czwartek 15:00 – 16:00
16. Schreiber Aleksandra fizyka kl. VIIa i VIIIa,

matematyka kl. IVa

wtorek 11:50 – 12:35
17. Zdaniuk Elżbieta język angielski  kl. Ia-VIIIa,

doradca zawodowy

czwartek 10:55 – 10:35