Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

RODZAJ ZAJĘĆ

Doradztwo zawodowe

Klasa: VIII

TEMAT ZAJĘĆ:

Cechy mojej wymarzonej szkoły/pracy – praca zespołowa.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

45 minut

METODY:

 1. burza mózgów
 2. pogadanka
 3. aktywizacja praktyczna:
 • praca z tabletem/Ipod’em,
 • wykonanie plakatu.

CEL GŁÓWNY:

 • kształcenie krytycznego myślenia/analizowania
 • kształcenie wrażliwości estetycznej

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń powinien umieć:

 • wymienić cechy wymarzonej szkoły/pracy
 • zachować się zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy

w zespole/grupie

 • wykonać pracę zgodnie z instrukcją nauczyciela

POMOCE DYDAKTYCZNE:

tablet/Ipod, tablica, markery, duże arkusze szarego papieru

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 • WPROWADZENIE

Uczniowie są proszeni o streszczenie tematu poprzednich zajęć pt. „Moje oczekiwania rzeczywiste a zamierzone wobec mojej przyszłej szkoły/pracy.” Podczas burzy mózgów uczniowie zastanawiają się nad konkretnymi cechami szkoły/pracy, o której marzą. Następnie proponują jaki może być temat i cele zajęć.

 • CZĘŚĆ GŁÓWNA

Uczniowie zostają podzieleni na grupy. Zadaniem uczniów jest wyszukanie, przy pomocy tabletów/Ipod’ów, informacji nt. wymarzonej szkoły/pracy oraz dodanie swoich pomysłów. W grupie muszą dokonać analizy znalezionych materiałów i dokonać krytycznego wyboru. Następnie muszą stworzyć plakat prezentujący ich wybory przedstawiający cechy wymarzonej szkoły/pracy .

 • CZĘŚĆ KOŃCOWA:

Uczniowie prezentują swoje plakaty przedstawiając swoje prace

i uzasadniając swoje wybory. Krótkie podsumowanie oraz omówienie zajęć, podziękowanie za zaangażowanie oraz wykonane prace.

Skip to content