Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Zajęcia koła przyrodniczego przeznaczone są dla uczniów klas VI, którzy interesują się otaczającym światem i jego zagadkami. Podczas spotkań można  rozwijać ciekawość poznaczą i zainteresowania przyrodnicze poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń i obserwacji, zajęciach w terenie oraz poszukiwanie i zbieranie informacji. W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia koła odbywają się w czwartki w godzinach 13.35 – 14.20.