Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie


Zajęcia k
oła przyrodniczego przeznaczone są dla uczniów, którzy interesują się otaczającym światem i jego zagadkami. Podczas spotkań można  rozwijać ciekawość poznawczą i zainteresowania przyrodnicze poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń i obserwacji, zajęciach w terenie oraz poszukiwanie i zbieranie informacji. W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia koła odbywają się co czwartek w godzinach 12.45 – 13.30.

WRZESIEŃ
MIKROSKOP W  OBSERWACJACH BIOLOGICZNYCH

 

 

Skip to content