Telefon +67 255 17 22 szkola@spmlynkowo.pl

Lp

Miesiąc Tematyka spotkań Planowany termin

Planowany czas trwania

1. wrzesień Ogólnoszkolne zebranie rodziców:

1.    Powitanie.

2.    Prezentacja kadry pedagogicznej.

3.    Przedstawienie porządku spotkania.

4.     Prezentacja oferty ubezpieczeniowej wybranej przez Radę Rodziców na zebraniu w dniu 31.08.2017r. na rok szkolny 2017/2018.

5.    Opłaty na fundusz Rady Rodziców i terminy płatności w roku szkolnym 2017 – 2018.

6.    Inne opłaty w szkole(herbata, ksero).

7.    Koncepcja pracy szkoły i program wychowawczo-profilaktyczny do konsultacji.

8.    Organizacja roku szkolnego/ kalendarz, roczny plan pracy szkoły, roczny plan działań profilaktyczno – wychowawczych.

9.    Plan nadzoru pedagogicznego.

10.    Wolne głosy i wnioski.

11.    Krótkie spotkania z wychowawcami klas, wybór klasowych Rad Rodziców i reprezentanta do Rady Rodziców Szkoły.

12.    Wybór Rady Rodziców i jej przewodniczącego na rok szkolny 2017/2018.

13.09.2017

środa

godz.16:00

ok. 2 godz.
2. listopad Klasa IV a:

1.  Pogadanka dla  rodziców: „Jak pomagać dziecku w nauce”

2.  Podstawowe dokumenty regulujące pracę szkoły.

3.  Informacja o wynikach nauczania i zachowania uczniów.

 

Klasa VII a:

1.  Pogadanka dla  rodziców: „Jak budować pozytywne relacje ze swoim dzieckiem?”.

2.  Podstawowe dokumenty regulujące pracę szkoły.

3.  Informacja o wynikach nauczania i zachowania uczniów.

Klasa II a:.

1.  Pogadanka dla  rodziców: „Gry komputerowe – szansa czy zagrożenie?”

2.  Informacja o wynikach nauczania i zachowania uczniów.

Klasa III a:

1.  Pogadanka dla  rodziców: „Sztuka motywacji i pozytywnego myślenia”.

2.  Informacja o wynikach nauczania i zachowania uczniów.

21.11.2017 wtorek

godz. 16.00

ok. 1,5 godz.
3. grudzień 1.  Dzień Wigilijny w Gimnazjum – wspólne spotkanie

uczniów z wychowawcą i Radą Rodziców.

22.12.2017 piątek ok. 1 godz.
4. luty Klasa IV a:

1.    Pogadanka dla rodziców: „Czas wolny mojego dziecka.”

2.  Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej (nauczanie, zachowanie i inne sprawy wychowawcze).

Klasa VII a:

1.  Pogadanka dla rodziców: „Zachowania agresywne, przeciwdziałanie agresji.”

2.  Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej (nauczanie, zachowanie i inne sprawy wychowawcze).

Klasa II ab:

1.  Pogadanka dla rodziców: „Jak być konsekwentnym wobec dziecka?”

2.  Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej (nauczanie, zachowanie i inne sprawy wychowawcze).

Klasa III ab:

1.  Pogadanka dla rodziców: „Jak pomóc dziecku wybrać dobrą szkołę średnią?”.

2.  Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej (nauczanie, zachowanie i inne sprawy wychowawcze, procedury egzaminacyjne).

06.02.2018 wtorek

godz.

16.00

ok. 1,5 godz.
5. kwiecień Klasa I ab:

1.      Omówienie bieżących spraw: zachowanie uczniów, postępy w nauce i inne.

Klasa II ab:

1.    Omówienie bieżących spraw: zachowanie uczniów, postępy w nauce i inne.

2.    Omówienie wstępnych wyników egzaminu próbnego klas drugich.

Klasa III ab:

1.    Omówienie bieżących spraw: zachowanie uczniów, postępy w nauce i inne.

2.    Przypomnienie procedur egzaminacyjnych.

10.04.2018 wtorek

godz.

16.00

ok. 1,5 godz.
6. czerwiec Rodzice uczniów klas VI Szkoły Podstawowej

im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie.

1. Czerwcowe spotkanie z nową szkołą – organizacja pracy Szkoły, programy nauczania, podręczniki, kadra.

2. Ankieta – oczekiwania rodzica wobec Szkoły

05.06.2018 wtorek

godz.

16.00

ok. 1,5 godz.
7 czerwiec Rodzice uczniów klas I Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Młynkowie w roku szkolnym 2018/2019

1. Czerwcowe spotkanie z nową szkołą – organizacja pracy Szkoły, programy nauczania, podręczniki, kadra.

2. Ankieta – oczekiwania rodzica wobec Szkoły.

12.06.2018

wtorek

godz.

16.00

ok. 1,5 godz.