Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM TIK

TEMAT ZAJĘĆ:

„Majowe orgiami – motyl (figura składana z podstawy kwadratu)”

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut

METODY:

– pogadanka,

– aktywizacja, praktyczna,

– prezentacji multimedialna (filmy, instrukcja – rysunek „krok po kroku”)

CEL GŁÓWNY:

Kształcenie wrażliwości estetycznej, rozwijanie zainteresować uczniów oraz ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej a także sprawności manualnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

– zachęcanie do wykorzystywania wyobraźni,

– zachęcanie do poznawania nowych technik pracy,

– kształtowanie podzielności uwagi miedzy treściami mówionymi, a pokazowymi,

– kształtowanie umiejętności wyciszania się i dostosowywania do sytuacji zadaniowej,

– kształtowanie zachowań zgodnych z zasadami obowiązującymi podczas pracy w grupie,

– wyrabianie nawyku dbałości o estetykę miejsca pracy, sprzątania stanowiska pracy po zakończeniu zajęć,

– uczenie wykonywania prac plastycznych zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi  w Internecie oraz podpowiedziami nauczyciela.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

– kartki papieru

– stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu w sali ICIM

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

  1. Wprowadzenie

Podanie tematu i celu lekcji.

Opowieść o tym, czym jest orgiami.

Origami (jap. 折り紙 ori-gami to składany papier, kolorowy papier używany do składania figur) – sztuka składania papieru, pochodząca z Chin, rozwinięta w Japonii i dlatego uważana za tradycyjną sztukę japońską.

W XX w. ostatecznie ustalono, że w procesie robienia klasycznego origami nie należy ciąć, kleić i dodatkowo ozdabiać.

Nazwa origami jest stosunkowo późna. W VII – XIX w. składanie papieru było nazywane orisue lub origata. Opierając się na tym samym, podstawowym czasowniku oru (składać, zginać), powstało orimono (złożony przedmiot), które przekształciło się w końcu w origami (złożony papier) pomiędzy końcem XIX                       a połową XX wieku.

W dzisiejszych czasach przy tworzeniu origami używa się przeważnie pojedynczego arkusza kolorowego (lub we wzory) papieru, nazywanego chiyogami wykonując jedynie zgięcia bez kleju i nożyczek. Jednak nie zawsze tak było i istnieją inne techniki, które pozwalają na cięcie, gdy niektóre metody obejmują łączenie wielu arkuszy. „Modularne” origami używa wielu złożonych kształtów, aby utworzyć większą konstrukcję, podczas gdy „składanie na mokro” pozwala na tworzenie zakrzywionych kształtów. Natomiast „origami akcji” odnosi się do origami podobnych do zabawek, takich jak skaczące żaby.

Jedną z odmian origami, która odeszła od tradycyjnego założenia składania tylko                 z pojedynczego kwadratowego arkusza papieru, jest origami modułowe. Większość modeli modułowych przedstawia bryły geometryczne o wysokiej symetrii. Składa się je z wielu identycznych lub podobnych modułów, zaś każdy moduł jest składany  z osobnego arkusza papieru. Liczba modułów wchodzących w skład modelu może wynosić od zaledwie dwóch (czworościan foremny) do kilkuset a nawet więcej (np. złożone bryły przypominające kształtem fulereny).

  1. Część główna

Pokaz filmów instruktarzowych ukazujących jak zrobić motyla metodą origami na komputerach w sali ICIM:

https://www.youtube.com/watch?v=FW0h3cO-mhg  – strona internetowa z filmem

https://www.youtube.com/watch?v=xS5KpXZZfU0  – strona internetowa z filmem

https://www.youtube.com/watch?v=axeBHCrWYcw  – strona internetowa z filmem

Rozdanie kartek papieru.

Wyświetlenie instrukcji pomocniczej jak „krok po kroku” wykonać samodzielnie motyla:

https://stylowi.pl/31546438  – strona internetowa z rysunkiem (rysunek poniżej)

Podczas wykonywania prac przez uczniów nauczyciel udziela rad, korekt, służy pomocą. Uczniowie mogą też sami wracać do w/w filmów oraz instrukcji-rysunku wg własnych potrzeb.

  1. Część końcowa:

Część sprawdzająca: – zawody: kto pierwszy zrobi w ciągu 3 minut jak największą ilość motyli.

Podziękowanie za piękne prace i za zaangażowanie.

Zadanie pracy domowej- wykonanie 5 motyli różnej wielkości w celu wykonania gazetki wiosennej w bibliotece.

Opracowała:

Joanna Kiedrowska

Skip to content