Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie


                                                                                               Koło szachowe

Koło szachowe przeznaczone jest dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 13:35 do 14.20. Celem nadrzędnym zajęć jest nauka uczniów gry w szachy. Ćwiczenie gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka:
– kształci pamięć i rozwija koncentrację
– kształci umiejętność abstrakcyjnego, analitycznego i logicznego myślenia,
– rozwija wyobraźnię przestrzenną i orientację przestrzenną
– rozwija szybkość w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu
– rozwija umiejętność zapamiętywania szczegółów
– uczy odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje – uczniowie stają się bardziej cierpliwi i wytrwali
– uczy pokory – bo nie wszystkie decyzje podejmowane przez graczy są słuszne
– uczy okazywania szacunku przeciwnikowi i samemu sobie
– kształci umiejętność zastosowania w grze i w życiu zasady “fair play”.