Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Uczniowie Szkolnego Koła Historycznego, zapoznali się z najstarszymi kronikami szkolnymi które mieszczą się w Izbie Patrona naszej szkoły. Nasze kroniki które poznali uczniowie są, napisane piórem oraz charakterystycznym pismem. Wieloletnią tradycją jest prowadzenie kroniki szkolnej. Gromadzone są w niej sprawozdania z uroczystości szkolnych, wydarzeń, spotkań z ciekawymi ludźmi. Umieszczane są w niej również zdjęcia uczniów i nauczycieli biorących udział w opisywanych wydarzeniach. My wspólnie oglądaliśmy kronikę szkolne od roku 1945 a zakończyliśmy w latach 80.XX wieku. Następnie udaliśmy się do Izby Patrona, aby przejrzeć współczesne kroniki naszej szkoły.

BohaterON – włącz historię! Uczniowie w sposób twórczy i kreatywny upamiętniają i oddają cześć uczestnikom Powstania Warszawskiego oraz poznają historii Polski XX wieku. Nazwa BohaterON stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa przedsięwzięci ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania. Za pośrednictwem tej akcji chcemy promować patriotyczne postawy i tożsamość narodową w Polsce a także tworzyć wspólnotę pamiętającą o historii naszego kraju i jego bohaterach przez cały rok. W tym celu tworzyliśmy pocztówki, listy bądź laurkę do wybranego Powstańca Warszawskiego. Nasza inicjatywa dała początek pięknego dialogu pokoleń

 

​Pismo klinowe to najstarsze na świecie pismo obrazkowe. Powstało ono na Bliskim Wschodzie stworzone przez Sumerów. Uczniowie tworzą za pomocą pisma klinowego swoje imię i nazwisko. Zadaniem każdego ucznia jest stworzenie napisu i przekazanie go koledze bądź koleżance do odczytania. Uczniowie pracując w pełnym skupieniu opracowywali własne wiadomości do kolegi bądź koleżanki.