Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

,,Sztuka przechadza się po ulicy, kręci się po naszym domu, chodzi z nami na wycieczki,
jest nam potrzebna, że jej granice są nieokreślone, że twórcą może być każdy,
że czasami – dla niektórych – jej świat może być ucieczką, pociechą, zabawą,
a czasem cierpieniem”.
Anna Ziemba – Michałowska

Zajęcia dla uczniów z klas IV-VI w roku szkolnym 2020/2021
odbywają się w każdy PIĄTEK od godz. 13:30.
Zajęcia prowadzi pani Barbara Kryger.

Twórczość plastyczna i muzyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka. Pełni funkcję poznawczą i wychowawczą obejmując całą osobowość dziecka. Praca umysłu w połączeniu z pracą rąk , nóg i głosu sprawia, że zajęcia artystyczne stają się ważnym, niewerbalnym i werbalnym środkiem poznawania otaczającej rzeczywistości. Są koniecznym i nieodzownym czynnikiem wszechstronnego rozwoju.

Cele ogólne:
Nadrzędnym celem tych zajęć jest budzenie  i  rozwijanie  zdolności twórczych  młodych artystów, odkrywanie przez nich  własnych możliwości  oraz  promocja młodych talentów na gruncie  szkoły i w środowisku lokalnym.

 • Rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia dziecka.

 • Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy plastycznej i gromadzenie doświadczeń poprzez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik.

 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu i zainteresowania tańcem.

 • Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień.

 • Nauczanie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się umownym przepisom.

 • Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności i samodzielności.

 • Udział w programach z różnych okazji w szkole i w środowisku.

 • Rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.

 • Kształtowanie kultury fizycznej poprzez taniec.

 • Poznanie kroków i figur tanecznych.

 • Poznawanie tańców regionalnych, narodowych, towarzyskich.

 • Tworzenie dyskotekowych form tanecznych w układzie choreograficznym.