Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

,,Sztuka przechadza się po ulicy, kręci się po naszym domu, chodzi z nami na wycieczki,
jest nam potrzebna, że jej granice są nieokreślone, że twórcą może być każdy,
że czasami – dla niektórych – jej świat może być ucieczką, pociechą, zabawą,
a czasem cierpieniem”.
Anna Ziemba – Michałowska

Zajęcia dla uczniów z klas IV-VI w roku szkolnym 2020/2021
odbywają się w każdy PIĄTEK od godz. 13:30.
Zajęcia prowadzi pani Barbara Kryger.

Twórczość plastyczna i muzyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka. Pełni funkcję poznawczą i wychowawczą obejmując całą osobowość dziecka. Praca umysłu w połączeniu z pracą rąk , nóg i głosu sprawia, że zajęcia artystyczne stają się ważnym, niewerbalnym i werbalnym środkiem poznawania otaczającej rzeczywistości. Są koniecznym i nieodzownym czynnikiem wszechstronnego rozwoju.

Cele ogólne:
Nadrzędnym celem tych zajęć jest budzenie  i  rozwijanie  zdolności twórczych  młodych artystów, odkrywanie przez nich  własnych możliwości  oraz  promocja młodych talentów na gruncie  szkoły i w środowisku lokalnym.

 • Rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia dziecka.
  Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy plastycznej i gromadzenie doświadczeń poprzez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik.
  Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu i zainteresowania tańcem.
  Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień.
  Nauczanie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się umownym przepisom.
  Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności i samodzielności.
  Udział w programach z różnych okazji w szkole i w środowisku.
  Rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.
  Kształtowanie kultury fizycznej poprzez taniec.
  Poznanie kroków i figur tanecznych.
  Poznawanie tańców regionalnych, narodowych, towarzyskich.
  Tworzenie dyskotekowych form tanecznych w układzie choreograficznym.

TRZCINA

Na kółku wykonujemy nie tylko prace malowane ale i także ręczne. Trzcina to kolejne zadanie, które miały wykonać uczennice. Trudny materiał – wstążka, która plątała się i strzępiła. Jednak pomimo przeciwności daliśmy radę. Efekt wyszedł znakomity.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

HAFT MATEMATYCZNY- KARTKI ŚWIĄTECZNE

Haft matematyczny to obraz graficzny w szczególny sposób wykonany nićmi na grubszym papierze, kartonie lub innym twardym podłożu. Możemy używać zwykłych nici, muliny lub sznurków – najlepiej kolorowych.
Haft polega na przewlekaniu nitki według ustalonego wzoru. Dlaczego matematyczny? Bo każdy ruch jest przemyślany.  Jeśli nie mamy gotowego schematu, bardzo łatwo go stworzyć opanowując podstawowe techniki tego stylu.