Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

TENIS STOŁOWY

Nasi uczniowie oczekując na wiosnę regularnie ćwiczą w warunkach domowych przy zachowaniu odpowiedniego bezpieczeństwa. Na pozalekcyjnych zajęciach sportowych on-line doskonalimy umiejętności techniczne z tenisa stołowego.


SKS ONLINE

Na zajęciach szkolnego koła sportowego on-line uczniowie doskonalili pracę nad poprawą kontroli nad piłką. Istotna była duża powtarzalność, więc prezentowane ćwiczenia były wykonywane w kilku seriach z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa na lekcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolne Koło Sportowe

W pierwszych miesiącach roku szkolnego 2020/2021 zajęcia SKS dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie odbywały się głównie na boisku Klubu Sportowego Huragan Młynkowo. zajęciach uczestniczy 25 uczniów klas V – VIII. Celem zajęć jest wszechstronny rozwój przygotowanie fizyczne. Do tej pory na zajęciach realizowane były umiejętności poruszania się po boisku, ćwiczenia sprawnościowe ze zwróceniem uwagi na rozwój szybkości, skoczności, gibkości i umiejętności posługiwania się piłkami. W czasie wprowadzenia nauczania zdalnego uczniowie na zajęciach szkolnego koła sportowego realizują naukę i doskonalenie umiejętności sportowych w formie prezentacji, filmów, artykułów oraz ćwiczeń z nauczycielem on-line z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa na lekcji.

 

 

 

 

 

 

 

 W okresie jesienno – zimowym wszyscy chętni uczniowie biorą udział w zajęciach szkolnego koła sportowego, które odbywają się na hali sportowej w Połajewie w każdy czwartek. Na sali realizujemy tematykę z gier zespołowych,  zwłaszcza z piłki nożnej i ręcznej.

Skip to content