Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Temat: Wcielamy się w mistrzów olimpijskich.

Cele główne: zachęcenie do uprawia sportów zimowych, upowszechnienie wśród uczniów wartości i zasad olimpizmu, przedstawienie i wyjaśnienie symboli ruchu  olimpijskiego.

Wiadomości – uczeń zna:

 • pięć zimowych dyscyplin olimpijskich,
 • zasady współpracy indywidualnej oraz zespołowej,
 • wie, gdzie odbyły się ostatnie ZIO,
 • zna symbole olimpijskie

Sprawność motoryczna – psychomotoryczność – kształtowanie szybkości, zwinności, orientacji przestrzennej, koordynacji i reakcji

Cele wychowawcze: uczeń zna znaczenie i zasady wzajemnej pomocy i kontroli podczas lekcji, dba o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących,

Miejsce ćwiczeń : sala lekcyjna z tablicą interaktywną

Czas trwania: 45 minut

Klasa: V

Ilość uczniów: 18

Przybory i przyrządy: tablica interaktywna

Przebieg:

 1. Zbiórka. Powitanie. Sprawdzenie obecności.
 2. Przedstawienie celów i zadań lekcji.
 3. Obejrzenie prezentacji multimedialnej na temat:

symboli i olimpijskich (znicz, flaga, przysięga, kółka olimpijskie, wybitni olimpijczycy – Polacy, miasta gospodarze igrzysk)

 1. Wypowiedzi uczniów dotyczące znanych im dyscyplin zimowych.
 2. Prezentacja wszystkich 15 zimowych dyscyplin sportowych rozgrywanych na IO w Pjongczang) – film.
 3. Quiz – Co to za dyscyplina sportu (na podstawie zdjęć lub opisu słownego).
 4. Ogłoszenie wyników quizu sportowego.
 5. Prezentacja rysunkowych symboli niektórych dyscyplin zimowych.
 6. Wysłuchanie informacji nauczyciela dotyczących przebiegu lekcji i pracy uczniów.
 7. Zadanie domowe dla chętnych: Napisz nazwiska pięciu reprezentantów Polski oraz dyscypliny w jakich startowali w Pjongczang.

 

Skip to content