Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Scenariusz lekcji plastyki w klasie IV z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Temat: Warsztat grafika. Niezwykły las.

Cele edukacyjne: Uczeń:

określa różnice pomiędzy grafiką artystyczną a użytkową

 • wie, jak powstaje odbitka graficzna
 • zna rodzaje druków: wypukły, wklęsły, płaski
 • zna techniki graficzne i wie, na jakim materiale są wykonane
 • zna narzędzia, jakimi posługuje się grafik
 • tworzy proste prace graficzne
 • rozwija warsztat pracy
 • rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie

Metody pracy: projekcja filmu, rozmowa dydaktyczna ilustrowana pokazem, praca z podręcznikiem, działania praktyczne.

Forma pracy: indywidualna

Materiały i pomoce dydaktyczne:

 • podręcznik Plastyka 4, rozdział 5
 • tablica interaktywna

Materiały dla ucznia:

 • podręcznik kl. 4 Plastyka, liście kapusty pekińskiej lub rośliny doniczkowej
 • trzy różyczki brokułu przekrojone pionowo na pół, pióra ptasie, farby plakatowe
 • pędzel, kartka z bloku technicznego, naczynie na wodę
 • PRZEBIEG LEKCJI
 1. CZĘŚĆ WSTĘPNA
 1. Powitanie, sprawdzenie listy obecności.
 2. Sprawdzenie prac plastycznych z ostatniej
 • nawiązanie do zagadnienia omawianego na ostatniej lekcji ( Czym jest grafika?; Kto tworzy prace graficzne?; Gdzie najczęściej spotykamy projekty graficzne?)

II.  CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

 • Prezentacja na tablicy interaktywnej lub monitorze multimedialnym filmu edukacyjnego ,, W pracowni grafika”.
 • pogadanka na temat warsztatu grafika,
 • prezentacja filmu pokazującego rożne rodzaje druku,
 • omówienie technik graficznych, odwołując się do obejrzanego filmu: drzeworyt, linoryt, miedzioryt, litografia,
 • tablica interaktywna,

2.  Przedstawienie i realizacja zadania.

Uczniowie wykonują tematyczną pracę graficzną – ,, Niezwykły las”. Tworzą układając na kartonie kompozycję z liści, różyczek brokułu i innych przygotowanych materiałów. Uczniowie najpierw planują efekt działań, a następnie odpowiednio pokrywają liście i inne materiały cienką warstwą gęstej farby plakatowej i odbijają je na kartonie. Kompozycję uzupełniają, domalowując pędzlem dowolne elementy.

III.  REKAPITULACJA

 • Wystawa prac jest podsumowaniem działań. Uczniowie analizują efekty, wyrażają opinie, wzajemnie oceniają swoje
 • Podsumowanie i ocena wyrażona
Skip to content