Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

 

Gra w szachy jest obecnie coraz bardziej rozpowszechniana wśród uczniów szkoły podstawowej. Szachy sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Stwarzają nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy, kształcą wyobraźnię przestrzenną, ćwiczą pamięć, uwagę, koncentrację, a przede wszystkim inicjują sytuacje wymagające abstrakcyjnego i logicznego myślenia. Nauka gry w szachy wpływa pozytywnie na zwiększenie aktywności umysłowej ucznia, przyczynia się do rozwoju inteligencji. Szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Kształcą te cechy charakteru, które prowadzą do zwycięstwa, nie tylko na zawodach sportowych, ale i w życiu. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, uczą wytrwałości, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje, odwagę. Uczą myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Nauka gry w szachy wpłynie na lepszy rozwój logicznego myślenia uczniów, a przez to ułatwi rozumienie treści matematycznych. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom dzieci, w naszej szkole organizujemy zajęcia szachowe. Podczas nich dzieci poznają podstawy i taktykę gry w szachy, a także ćwiczą własny sposób myślenia. Zajęcia kółka szachowego odbywają się raz w tygodniu i biorą w nich udział uczniowie kl.IIa i l IIIa.