Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

 

KÓŁKO ARTYSTYCZNO-TANECZNE

Zajęcia kółka artystycznego odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych i dają uczniom możliwość rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności. W zajęciach, które odbywają się we wtorki, uczestniczy 15 dzieci z klas I-III. Edukacja artystyczna odgrywa ważną rolę w procesie harmonijnego rozwoju osobowości uczniów. Ma na celu kształtowanie kultury estetycznej i pobudzanie wrażliwości na piękno otaczającego świata oraz rozwijanie postawy twórczej poprzez działalność plastyczną,  muzyczną oraz taneczną. Zajęcia kółka mają na celu wyzwolić w dziecku autentyczną radość z zabawy słowem, ruchem, dźwiękiem oraz umożliwić poznawanie różnorodnych technik plastycznych. Przygotowują również uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły (np. udział w apelach i uroczystościach szkolnych) oraz do udziału w konkursach muzycznych, plastycznych oraz tanecznych.

Podczas zdalnego nauczania też pracujemy

Zima zamknięta w słoiku

Girlanda z czerwonych serduszek

Bałwanki

Rękawiczki

Podczas zdalnego nauczania dzieci wykonywały:  kalendarze adwentowe, Mikołaje oraz ozdoby choinkowe.

 

Uczniowie podczas zajęć on-line ciężko pracują, abyśmy mogli zobaczyć wspaniałe efekty ich pracy.

 

Gniotek

 

Jeżyki

 

Jesienne pejzaże

 

Pajączki

Skip to content