Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

RODZAJ ZAJĘĆ

Język angielski

Klasa:

3 (edukacja wczesnoszkolna)

TEMAT ZAJĘĆ:

I can play tennis, but I can’t play football – mówimy o swoich umiejętnościach.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

45 minut

METODY:

 1. burza mózgów
 2. flashcards (karty obrazkowe)
 3. aktywizacja praktyczna:
 • praca z tabletem/Ipod’em,
 • wykonanie plakatu w aplikacji PicCollage

CEL GŁÓWNY:

 • utrwalenie wiadomości w mówieniu o swoich umiejętnościach

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń powinien umieć:

 • opowiedzieć o swoich umiejętnościach związanych ze sportem
 • zachować się zgodnie z obowiązującymi zasadami w zespole/grupie
 • wykonać pracę zgodnie z instrukcją nauczyciela

POMOCE DYDAKTYCZNE:

tablety, flashcards

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. WPROWADZENIE

Uczniowie utrwalają słownictwo oraz struktury zdaniowe z poprzednich zajęć przy pomocy kart obrazkowych przedstawiających sporty. Grają

w grę „What’s missing?” (Czego brakuje?), zadają sobie wzajemnie pytania i na nie odpowiadają pełnymi zdaniami.

Zadaniem uczniów jest wykonanie, przy pomocy tabletów, plakatu

w aplikacji PicCollage. Uczniowie wykonują zdjęcie, edytują, a następnie podpisują jednym zdaniem, wzorcowym, w języku angielskim.

 1. CZĘŚĆ KOŃCOWA:

Uczniowie prezentują swoje plakaty przedstawiając swoje prace

w języku angielskim. Podsumowanie, ocena prac oraz omówienie

i poprawienie błędów. Podziękowanie za zaangażowanie oraz wykonane prace.

 

 

Skip to content