Telefon +67 255 17 22 szkola@spmlynkowo.pl

LP.

TREŚĆ INFORMACJI

TERMIN

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018r.

2.

I półrocze

od 3 września 2018r.

do 31 stycznia 2019r.

3.

Poinformowanie uczniów i rodziców

o przewidywanych /wszystkich/ ocenach śródrocznych

(na miesiąc przed śródroczną radą
klasyfikacyjną )

do 10 grudnia 2018r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna.

24 – 31 grudnia 2018r.

5.

Termin poinformowania uczniów i rodziców

o ocenach śródrocznych i wpisanie ich do
dziennika

03 stycznia 2019r.

6.

Próbny wewnętrzny egzamin gimnazjalny.

styczeń 2019r.

7.

Próbny wewnętrzny egzamin ósmoklasisty.

styczeń 2019r.

8.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej – śródroczne

10 stycznia 2019r.

9.

Ferie zimowe. 14 – 27 stycznia 2019r.

10.

II półrocze

od 28 stycznia – 20 czerwca 2019r.

12.

Egzamin gimnazjalny klasy III część
humanistyczna

 

część matematyczno – przyrodnicza

 

część z nowożytnego języka obcego

10 kwietnia 2019r. /śr/

o godz. 9:00

11 kwietnia 2019r./cz/

o godz. 9:00

12 kwietnia 2019r./pt/

o godz.9:00

13.

Egzamin ósmoklasisty część humanistyczna

 

część matematyczno – przyrodnicza

 

część z nowożytnego języka obcego

15 kwietnia 2019r. /pn/

o godz. 9:00

16 kwietnia 2019r./wt/

o godz. 9:00

17 kwietnia 2019r./śr/

o godz.9:00

14.

Wiosenna przerwa świąteczna.

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019r.

15.

Termin poinformowania uczniów i rodziców

o przewidywanych rocznych ocenach

(na miesiąc przed roczną radą klasyfikacyjną )

do 17 maja 2019r.

16.

Termin poinformowania uczniów i rodziców

o ocenach rocznych i wpisanie ich do
dziennika.

do 10 czerwca 2019r.

17.

Klasyfikacyjne
zebranie Rady Pedagogicznej – roczne

17 czerwca 2019r.

18.

Zakończenie zajęć edukacyjnych.

21 czerwca 2019r.

19.

Analityczna Rada Pedagogiczna

24 czerwca 2019r.

20.

Egzamin poprawkowy.

26, 27 sierpnia 2019r.

21.

Ferie letnie.

22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

22.

Dni wolne od zajęć

do 8 dni – 2×3 dni egz oraz 18 i 19.06.