Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019 – 2020

 

LP.

TREŚĆ INFORMACJI

TERMIN

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

02 września 2019 r.

2.

I półrocze roku szkolnego 2019/2020.

od 02 września 2019 r.

do 24 stycznia 2020 r.

3.

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych /wszystkich/ ocenach śródrocznych (na miesiąc przed śródroczną radą klasyfikacyjną).

do 20 grudnia 2019 r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2019 r.

5.

Termin poinformowania uczniów i rodziców o ocenach śródrocznych i wpisanie ich do dziennika.

13 stycznia 2020 r.

6.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej – śródroczne.

20 stycznia 2020 r.

7.

Ferie zimowe.

27 stycznia – 09 lutego 2020 r.

8.

II półrocze

od 10 lutego – 26 czerwca 2020 r.

9.

Rekolekcje wielkopostne.

16, 17, 18 marca 2020 r.

10.

Wiosenna przerwa świąteczna.

09 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

11.

Egzamin ósmoklasisty:

 

Język polski – 120 minut

 

Matematyka – 100 minut

 

Język obcy nowożytny – 90 minut

 

 

21 kwietnia 2020 r. /wtorek/

o godz. 9:00

22 kwietnia 2020 r./środa/

o godz. 9:00

23 kwietnia 2020 r./czwartek/

o godz.9:00

12.

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach (na miesiąc przed roczną radą klasyfikacyjną).

do 22 maja 2020 r.

13.

Termin poinformowania uczniów i rodziców o ocenach rocznych i wpisanie ich do dziennika.

do 15 czerwca 2020 r.

14.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej – roczne.

22 czerwca 2020 r.

15.

Zakończenie zajęć edukacyjnych.

26 czerwca 2020 r.

16.

Analityczna Rada Pedagogiczna.

29 czerwca 2020 r.

17.

Egzamin poprawkowy.

24, 25 sierpnia 2020 r.

18.

Ferie letnie.

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

19.

Dni wolne od zajęć.

Do 8 dni:

– 2 i 3 stycznia 2020 r.,

– 15, 16, 17 kwietnia egzamin ósmoklasisty,

– 12 czerwca (piątek po Bożym Ciele),

– 24 i 25 czerwca.

 

Skip to content