Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

                                                                   

  ROK SZKOLNY 2019 – 2020

Lp.

Miesiąc

Tematyka spotkań

Planowany termin

Planowany
czas trwania

1.

wrzesień

Ogólnoszkolne zebranie rodziców:

1.    Powitanie.

2.    Prezentacja kadry pedagogicznej.

3.    Przedstawienie porządku spotkania.

4.     Prezentacja oferty ubezpieczeniowej wybranej przez Radę Rodziców na zebraniu w dniu 28.08.2019 r. na rok szkolny 2019/2020.

5.    Opłaty na fundusz Rady Rodziców i terminy płatności w roku szkolnym 2019 – 2020.

6.    Koncepcja pracy szkoły i program wychowawczo-profilaktyczny do konsultacji.

7.    Organizacja roku szkolnego/ kalendarz, roczny plan pracy szkoły, roczny plan działań  wychowawczo – profilaktycznych.

8.    Plan nadzoru pedagogicznego.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Krótkie spotkania z wychowawcami klas, wybór klasowych Rad Rodziców i reprezentanta do Rady Rodziców Szkoły.

   11.   Wybór Rady Rodziców i jej przewodniczącego na rok szkolny 2019/2020.

 12.09.2019

czwartek

godz.16:00

ok. 2 godz.

2.

listopad

klasy I-III

1.  Podstawowe dokumenty regulujące pracę szkoły.

2.  Informacja o wynikach nauczania i zachowania uczniów.

Klasa IVa:

1. Pogadanka dla  rodziców: Zasady zdrowego żywienia i jego wpływ na zdrowie”

2.  Podstawowe dokumenty regulujące pracę szkoły.

3.  Informacja o wynikach nauczania i zachowania uczniów.

Klasa Vab:

1.  Pogadanka dla  rodziców: „Słowa mają moc- o sztuce doceniania

2.   Podstawowe dokumenty regulujące pracę szkoły.

3.   Informacja o wynikach nauczania i zachowania uczniów.

Klasa VIa:

1.  Pogadanka dla  rodziców: „Wpływ odżywiania na efektywność uczenia się.”

2.  Podstawowe dokumenty regulujące pracę szkoły.

3.  Informacja o wynikach nauczania i zachowania uczniów.

Klasa VIIa:.

          1. Pogadanka dla  rodziców:Wpływ odżywiania na efektywność uczenia się.”

          Informacja o wynikach nauczania i zachowania uczniów.

Klasa VIIIa:

1.  Pogadanka dla  rodziców: ”Jak pomóc dziecku wybrać dobrą szkołę ponadpodstawową?”

2.  Informacja o wynikach nauczania i zachowania uczniów.

06.11.2019

środa

 

 

07.11.2019 czwartek

godz. 16.00

 

ok. 1,5 godz.

3.

grudzień

1.  Dzień Wigilijny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie – wspólne spotkanie uczniów z wychowawcą i Radą Rodziców.

20.12.2019 piątek

ok. 1 godz.

4.

styczeń

Klasy I-III:

1. Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej (nauczanie, zachowanie i inne sprawy wychowawcze).

Klasa IVa:

1. Pogadanka dla rodziców: „Czas wolny mojego dziecka.”

2. Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej (nauczanie, zachowanie i inne sprawy wychowawcze).

Klasa Vab:

1. Pogadanka dla rodziców: „Czas wolny mojego dziecka.”

2. Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej (nauczanie, zachowanie i inne sprawy wychowawcze).

Klasa VIa:

1. Pogadanka dla rodziców: Jak być konsekwentnym wobec dziecka?”

2. Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej (nauczanie, zachowanie i inne sprawy wychowawcze).

Klasa VIIa:

1.  Pogadanka dla rodziców:Jak być konsekwentnym wobec dziecka?”

2.  Omówienie wstępnych wyników egzaminu próbnego klas ósmych.

3.    Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej (nauczanie, zachowanie i inne sprawy wychowawcze).

Klasa VIIIa:

1.    Pogadanka dla rodziców: Sztuka motywacji i pozytywnego myślenia”.

2.    Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej (nauczanie, zachowanie i inne sprawy wychowawcze, procedury egzaminacyjne).

22.01.2020 środa

godz.16.00

 

23.01.2020 czwartek

godz.16.00

ok. 1,5 godz.

5.

kwiecień

Klasy I-III:

1.      Omówienie bieżących spraw: zachowanie uczniów, postępy w nauce i
inne.

Klasa IVa:

2.      Omówienie bieżących spraw: zachowanie uczniów, postępy w nauce i inne.

Klasa Va,b:

1.  Omówienie bieżących spraw: zachowanie uczniów, postępy w nauce i inne.

Klasa VIa:

1.    Omówienie bieżących spraw: zachowanie uczniów, postępy w nauce i  inne.

Klasa VIIa:  

1.    Omówienie bieżących spraw: zachowanie uczniów, postępy w nauce i inne.

Klasa VIIIa:

1.    Omówienie bieżących spraw: zachowanie uczniów, postępy w nauce i inne.

2.   Przypomnienie procedur egzaminacyjnych.

15.04.2020
środa

godz.16.00

 

16.04.2020

czwartek

godz.16.00

ok. 1,5 godz.

6

czerwiec

Rodzice uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie w roku szkolnym 2020/2021

1. Czerwcowe spotkanie z nową szkołą – organizacja pracy szkoły, programy nauczania, podręczniki, kadra pedagogiczna.

2. Ankieta – oczekiwania rodzica wobec szkoły.

4.06.2020

czwartek

godz.16.00

ok. 1,5 godz.

Skip to content