Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

mgr Zuzanna Tonak pełni dyżur:

1.Działalność diagnostyczna

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

2.Zadania ogólnowychowawcze, profilaktyka wychowawcza

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki.

Wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Prowadzenie Poradnictwa dla rodziców.

Inicjowanie i organizacja różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

Współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz wspierania rozwoju, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.

Koordynowanie Programu profilaktycznego Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0.

3.​Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców

Opieka psychologiczna nad wszystkimi uczniami, szczególnie zdolnymi, w trudnej sytuacji życiowej, sprawiającymi problemy wychowawcze, a także przejawiającymi trudności w nauce.

Interwencja kryzysowa.

Psychoedukacja uczniów, rodziców, nauczycieli.

4.Organizacja pracy własnej. Doskonalenie warsztatu psychologa szkolnego.

Stała współpraca z Dyrekcją, wychowawcami i kadrą nauczycielską.

Zapewnienie w rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się rodziców uczniów z psychologiem.

Prowadzenie dokumentacji psychologa szkolnego.

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych psychologa.

UWAGA! Drogi Uczniu, jeśli odczuwasz niepokój w związku z Pandora Gate, możesz porozmawiać z psychologiem szkolnym, pedagogiem lub pedagogiem specjalnym 🙂

 

Niezbędnik Ósmoklasisty: KLIK

Dziennik wdzięczności: KLIK

UWAGA na fake newsy w sieci! Jak je rozpoznać?

Niezbędnik ósmoklasisty:

Zawody na TOPie (KLIK)

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Kościuszki 90

64-700 Czarnków

tel. 67 255 23 06

e-mail: poradniapp@post.pl

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek: 8:00 – 16:00
wtorek: 7:30 – 17:00
środa: 7:30 – 18:00
czwartek: 7:30 – 17:00
piątek: 8:00 – 15:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Obornicka 6

64-710 Połajewo

tel/fax: 67 256 77 12

e-mail: gops@polajewo.pl

gops_polajewo@poczta.onet.pl

pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00

Skip to content