Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

mgr Zuzanna Tonak

Pełni dyżur w Młynkowie:

poniedziałek   8:00 – 10:00

środa   8:00 – 14:00

czwartek   14:15-15:15

piątek    8:00 – 10:00

oraz    10:15 – 13:15

 w Tarnówku

Niezbędnik ósmoklasisty.

https://view.genial.ly/5fbb79ed3a57ab0d1d1b4d54/vertical-infographic-zawody-na-topie

 


JAK SIĘ UCZYĆ?


  1. HARMONOGRAM

To, co pomaga dziecku zmobilizować się do pracy, to dobra organizacja czasu nauki. Bardzo ważny jest stabilny harmonogram. Wyznaczmy dokładnie godziny przeznaczone na odrabianie lekcji i naukę. Pomóżmy dziecku zabrać się do lekcji. Najlepiej, aby odrabiało je o stałej porze, w miejscu, gdzie jest cicho i spokojnie, gdzie dziecko może się skoncentrować i nic go nie rozprasza. Szczególną uwagę należy zwrócić na to czy w tle nie jest włączony telewizor, komputer, radia itp., gdyż sprzęty multimedialne potrafią niezwykle skutecznie odciągać dziecko od nauki. Przed przystąpieniem do nauki dobrze jest przygotować sobie wszystkie książki i pomoce, tak aby później nie przerywać pracy. Odrabianie lekcji warto rozpocząć od najtrudniejszego zadania, kiedy jest się jeszcze wypoczętym. Wskazane jest również rozdzielanie materiału na krótsze partie, włączanie przerw. Zwłaszcza w przypadku małych dzieci, jest to bardzo ważne.

  1. SYSTEMATYCZNOŚĆ

Ważna jest systematyczność. Należy zadbać o to, by przestrzegać stałych pór, wyznaczonych na naukę i zadania do wykonania przez dziecko. Co więcej, czasem dziecko po prostu nie wie, w jaki sposób zabrać się do pracy. Podpowiedzmy dziecku, co może zrobić, aby wykorzystać czas przeznaczany na naukę w sposób jak najbardziej efektywny – wskażmy na co powinno poświęcić czas w pierwszej kolejności (czyli zadania trudniejsze i wymagające uczenia się w dłuższym czasie niż w ciągu jednego dnia np. nauka wiersza). Trudno jest w jeden dzień przygotować się do sprawdzianu z całego półrocza, ale kiedy naukę rozłoży się w czasie, wówczas okazuje się, że wystarczy każdego dnia opracować jeden czy dwa tematy, aby skutecznie opanować cały materiał. Podobnie jest z nauką wiersza bądź czytaniem lektur. Nie warto tego zostawiać na ostatnią chwilę. Uczeń zachęcony do systematyczności sam szybko zauważy, że przyswajanie wiedzy stopniowo i małymi partiami zajmuje stosunkowo niewiele czasu i nie wymaga zbyt dużego wysiłku.
W systematycznej nauce znaczącą rolę odgrywają również rodzice. Są dla dziecka przykładem i wsparciem, ale powinni je też kontrolować. Zatem poświęćmy pod koniec dnia chwilkę, by sprawdzić czego nowego w danym dniu nauczyło się dziecko bądź jakie zadania udało mu się wykonać i pochwalny je za wytrwałość i dobrą pracę.

  1. POCHWAŁA

Duży wpływ na motywację ma także pozytywna ocena rezultatów własnej pracy. Każdy lubi, gdy jego starania są doceniane. Pamiętajmy więc, aby zauważać nawet niewielkie osiągnięcia dziecka i aby chwalić je nawet za drobne postępy. Nie stawiajmy dziecku zbyt wygórowanych wymagań, swoje oczekiwania dostosujmy do jego możliwości. Dzieci różnią się między sobą pod względem zdolności do nauki, więc nie każdy uczeń może mieć same piątki. Warto doceniać nie tylko końcowy efekt pracy (np. w postaci ocen), ale również sam fakt przystąpienia do niej, wysiłek wkładany w proces uczenia się. Jest to szczególnie ważne w przypadku słabszych uczniów, którzy często pomimo dużego nakładu pracy i czasu osiągają nie zawsze zadowalające efekty. Jeśli rodzice będą skupiać uwagę jedynie na niepowodzeniach dziecka, wówczas szybko straci ono chęć do nauki. Najlepszy efekt da pochwała konkretna, wskazująca na pozytywne działanie, a nie pochwała dziecka jako takiego np. „Świetnie obliczyłaś to zadanie z matematyki”, „Znalazłaś bardzo dobrą drogę do rozwiązania tego zadania”, „Fantastycznie narysowałaś to drzewo”, zamiast zdań typu: „Jak zawsze jesteś dobra z matematyki”, czy też „Masz niezłe zdolności plastyczne”. Poza tym od czasu do czasu potrzebna jest też tzw. marchewka, czyli nagroda. Może nią być jakiś upominek, ulubione danie dziecka wybrane przez nie na obiad, ulubiony deser, cokolwiek – w zależności od upodobań. Nie powinno się natomiast płacić pieniędzmi, dawać jakiegokolwiek upominku za każde dobre oceny, gdyż nie są to skuteczne metody na dłuższą metę.

  1. TECHNIKI UŁATWIAJĄCE ZAPAMIĘTYWANIE

W nauce warto stosować różnego rodzaju techniki ułatwiające zapamiętywanie. Notatki z wykorzystaniem różnych kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków, bazowanie na skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli. Wszelkiego rodzaju fiszki, czyli słowa klucze i hasła w książkach, na tablicy, ścianie, biurku. To wszystko może pomóc dziecku lepiej i bardziej trwale opanować materiał.

  1. POKAZANIE DZIECKU KORZYŚCI Z WIEDZY

Każdy uczeń w jakimś momencie swojej kariery szkolnej zadaje sobie pytanie: ,,Po co właściwie tego wszystkiego się uczę?”. Pomóżmy więc dziecku dostrzec korzyści, jakie może odnieść z posiadanej wiedzy, pokażmy mu, w jaki sposób powiązać ją z codzienną rzeczywistością i jak wykorzystać ją w praktyce np. dziecko uczyło się obliczać pole prostokąta, więc zapytajmy je czy mogłoby Wam pomóc policzyć ile metrów wykładziny, parkietu muszą Państwo kupić do danego pokoju, gdyż w niedługim czasie mają Państwo zamiar położyć nową wykładzinę. Dzieci stawiające sobie za cel zdobycie wiedzy lepiej się uczą, czerpią większą przyjemność z nauki. Tutaj wsparcie rodziców i dawanie przykładu własnym postępowaniem jest niezastąpione. Już samo okazanie zainteresowania może zdziałać bardzo wiele. Zachęcajmy dziecko do rozmów, do myślenia, do wyrażania własnych opinii. Rozbudzajmy w nim zainteresowanie otaczającym światem. Pokażmy mu, że nauka naprawdę może być interesująca i przyjemna.

  1. WSPARCIE

Nie wyręczajmy dziecka w odrabianiu lekcji. To bardzo ważne. Kiedy prosi o pomoc, nie podawajmy mu gotowych rozwiązań, ale jedynie na nie naprowadźmy, udzielmy wskazówek, wyjaśnijmy wątpliwości. Zachęćmy ucznia do samodzielności. Samodzielnie rozwiązane zadanie może dostarczyć dziecku dużej satysfakcji, wzmacnia w nim również poczucie, że jest w stanie poradzić sobie z trudnościami. Jest to szczególnie ważne, ponieważ uczeń posiadający wiarę w swoje siły nie zraża się niepowodzeniami, a stawiane przed nim zadania traktuje nie jak uciążliwe obowiązki, ale jak przyjemne wyzwanie, któremu jest w stanie sprostać.

  1. WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ

Współpracujmy ze szkołą. Pamiętajmy, że nauczyciel to sprzymierzeniec w procesie edukacji dziecka. Wymieniajmy się z nauczycielami swoimi spostrzeżeniami, zadawajmy pytania, prośmy o wskazówki i bądźmy dla siebie uprzejmi nawzajem, mając na uwadze to, że wszyscy mamy wspólny cel i działamy w trosce o dobro dziecka. Brak motywacji do nauki wynika najczęściej z niewykształcenia u dziecka nawyków do uczenia się, bądź też jest skutkiem doznanych przez dziecko niepowodzeń. Dziecko potrzebuje zrozumienia rodziców, wsparcia i wiary, że sobie poradzi!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Kościuszki 90

64-700 Czarnków

tel. 67 255 23 06

e-mail: poradniapp@post.pl

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek: 8:00 – 16:00
wtorek: 7:30 – 17:00
środa: 7:30 – 18:00
czwartek: 7:30 – 17:00
piątek: 8:00 – 15:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Obornicka 6

64-710 Połajewo

tel/fax: 67 256 77 12

e-mail: gops@polajewo.pl

gops_polajewo@poczta.onet.pl

pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00

Skip to content