Telefon +67 255 17 22 szkola@spmlynkowo.pl

Rok szkolny 2018/2019

Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Katarzyna Kurowska

 

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na konto:

26 8951 0009 0022 7276 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie o/Połajewo

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie

Młynkowo 109

64 – 710 Połajewo