Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Celem SKO jest:

 • poszerzanie wiedzy związanej z oszczędzaniem,
 • kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania już od najmłodszych lat;
 • wzmacnianie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów;
 • racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi;
 • przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.

Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności to:

 • Współpraca z Bankiem Spółdzielczym w Czarnkowie, oddział zam. W Połajewie.
 • Przygotowanie dokumentacji.
 • Aktualizacja kart wpłat i wypłat SKO uczniom klas I-V
 • Przeniesienie wkładów pieniężnych na przyszły rok szkolny.
 • Przyjęcie w poczet członków SKO uczniów klas pierwszych.
 • Wręczenie pierwszakom książeczek systematycznego oszczędzania oraz upominków ufundowanych przez Bank – 10 zł na start.
 • Wykonanie gazetki propagującej oszczędzanie na tablicy świetlicowej.
 • Uaktualnienie kart wpłat członków SKO.
 • Informacja o SKO na e-dzienniku dla rodziców.
 • Organizacja konkursu: na najlepiej oszczędzającego ucznia w szkole, rozstrzygnięcie nastąpi na koniec roku szkolnego.
 • Prowadzenie dokumentacji SKO.
 • Systematyczne oszczędzanie i dokonywanie wpłat na zbiorczą książeczkę w BS.
 • Wypłata pieniędzy z książeczek uczniowskich – tylko na wniosek rodzica.
 • Pozyskiwanie nagród rzeczowych dla najlepiej oszczędzających. Wręczenie nagród – czerwiec, koniec roku szkolnego.
 • Sporządzenie sprawozdania z działalności SKO- koniec roku szkolnego.
 • Różne formy propagujące oszczędzanie :

– pogadanki,

– konkursy,

– rozprowadzanie materiałów reklamowych,

– prezentacja gazetki na korytarzu szkolnym,

– zamieszczanie zdjęć i osiągnięć na stronie internetowej szkoły.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie będą nabrać nawyku systematycznego oszczędzania, zdobywać umiejętność racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, oraz zdobywać wiedzę na temat działalności banków, zgromadzać oszczędności na zakup wymarzonej rzeczy lub kieszonkowych np. na wycieczkę.

Dla członków SKO zorganizowany będzie wewnątrzszkolny konkurs „ Mistrz Oszczędzania” ,którego celem będzie kształtowanie wśród uczniów potrzeby świadomego, celowego i systematycznego oszczędzania, uświadamianie jakie korzyści płyną z oszczędzania, wskazanie oszczędzania jako jednego ze sposobów do spełniania marzeń. Nagrodzeni zostaną uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego 2023/2024 wykazali się regularnością wpłat oraz uzbierali najwyższą kwotę oszczędności.

Opiekun SKO – Justyna Dzierzkiewicz

Plan pracy SKO

na rok szkolny 2023 / 2024

 

W roku szkolny 2023/2024 nasz szkoła uczestniczyć będzie w programie edukacji finansowej Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) pod patronatem Banku Spółdzielczego w Czarnkowie.

Opiekunem SKO będzie pani Justyna Dzierzkiewicz- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Wpłat i wypłat można będzie dokonać:

Młynkowo – w poniedziałek od godz. 07.30 do godz. 08.00 w sali nr 2,

Tarnówko – w środę na trzeciej godzinie lekcyjnej oraz w czasie długiej przerwy.

 

 

Oszczędzam w SKO, bo marzę o..

Uczniowie klasy 1 wzięli udział w zajęciach SKO, podczas których głównym zadaniem było wykonanie rysunku ilustrującego ich marzenia, które mogą spełnić dzięki oszczędzaniu w SKO 🙂

 

 

 “Plakat promujący oszczędzanie"  – WYNIKI KONKURSU

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu:

W kategorii klas I-III :

I miejsce – Julia Kubiś kl.Ia

II miejsce – Gabriela Głów kl. IIa

III miejsce – Blanka Kolasa kl. IIIa

W kategorii klas IV-VIII:

I miejsce –  Dorian Janc kl. IVa

II miejsce – Milena Kozłowska kl. Va

Gratulacje! Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuje opiekun SKO Justyna Dzierzkiewicz

 

 

 

 

 

 

KONKURS SKO

Plastyczny październik „PLAKAT PROMUJACY OSZCZĘDZANIE W SKO”

Szkolna Kasa Oszczędności

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie

zaprasza do udziału w

Konkursie na
„Plakat promujący oszczędzanie"

Regulamin:

I.
Cele:

rozwijanie zdolności plastycznych,

propagowanie idei oszczędzania,

zachęcanie uczniów do systematyczności w
gromadzeniu pieniędzy na książeczkach SKO.

II. Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestnika plakatu
zachęcającego do oszczędzania. Plakat powinien przedstawiać marzenia związane z
oszczędzaniem, ale także hasło reklamujące SKO.

III. Kryteria:

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej
szkoły.

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy
I-III oraz klasy IV-VIII.

3. Technika pracy dowolna, bez gotowych elementów, format
pracy: A3 lub A4 (kartka z bloku technicznego).

4. Każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę wykonaną
indywidualnie.

5. Na odwrocie praca powinna być opisana: imię i nazwisko
ucznia, klasa.

6. Termin składania prac:
30.10. 2023r.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły wiedzą, że: „Październik to miesiąc oszczędzania”. Dlatego też właśnie w tym miesiącu skupiamy się najbardziej na tematyce oszczędzania. Pierwszym zadaniem uczniów klas I-VIII będzie stworzenie plakatu, który zachęci wszystkich do oszczędzania. Głównym celem zadania jest rozwijanie zdolności plastycznych, propagowanie idei oszczędzania, ale także zachęcanie uczniów do systematyczności w gromadzeniu pieniędzy na książeczkach SKO. Mam nadzieję, że uczniowie klas I-VIII bardzo poważnie podejdą do tego zadania i stworzą przepiękne plakaty, które przy okazji opatrzą hasłami wzywającymi do oszczędzania pieniędzy w SKO.

JD

Pierwszaki poznają Żyrafkę Lokatkę

 „Uczymy się o oszczędzaniu” . Zgadywanki bankowe – uczniowie z klasy I a- poznali Żyrafkę Lokatkę, – rozwiązywali rebusy i zagadki o oszczędzaniu.

Skip to content