Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

 

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom klas I – III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom uczniów.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek korzystać można w następujący sposób: wypożyczając je do domu lub korzystając na miejscu.
 3. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać w godzinach pracy biblioteki, ustalonych na początku roku szkolnego.
 4. Uczniowie mogą wypożyczyć 5 książek na okres jednego miesiąca, lektury obowiązkowe na czas omawiania danej lektury na lekcjach, a podręczniki szkolne na cały rok szkolny.
 5. Nauczyciele mogą wypożyczać podręczniki i literaturę metodyczną na cały rok szkolny.
 6. Po upływie terminu zwrotu czytelnik jest zobowiązany oddać książkę lub prolongować termin zwrotu na określony czas.
 7. Osobom, które nie oddają książek w terminie zostanie ograniczona możliwość korzystania z wypożyczalni.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia pozycji, przyniesienie innej, uzgodnionej z bibliotekarzem lub wpłacenia ekwiwalentu zależnego od wieku książki tj. za książkę wydaną przed 31.12.1994 r. – 15zł, a za książkę wydaną po 01.01.1995 r. – jej trzykrotna wartość.
 9. Wszystkie wypożyczone książki oraz inne materiały należy zwrócić najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 10. Wszystkie zbiory należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.
 11. W bibliotece obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków oraz napojów w trakcie wypożyczania oraz korzystania ze zbiorów na miejscu.
 12. Za rzeczy prywatne pozostawione w bibliotece bez opieki bibliotekarz nie odpowiada.
 13. W przypadkach szczególnych – nie określonych powyższymi zasadami – decyduje dyrektor szkoły.
Skip to content