Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie

serdecznie zaprasza

na zebranie rodziców uczniów klas IV-VIII SP i III G

 dnia 11.09.2018r. /wtorek/, godz. 16:00

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Powitanie.
 2. Prezentacja kadry pedagogicznej.
 3. Przedstawienie porządku spotkania.
 4. Oferta ubezpieczeniowa wybrana przez Radę Rodziców na zebraniu w dniu 29.08.2018r. na rok szkolny 2018-2019.
 5. Opłaty na fundusz Rady Rodziców i terminy płatności w roku szkolnym 2018-2019.
 6. Inne opłaty w szkole (herbata, ksero, SU).
 7. Koncepcja pracy szkoły i program wychowawczo – profilaktyczny.
 8. Organizacja roku szkolnego /kalendarz, roczny plan pracy szkoły, roczny plan działań wychowawczo – profilaktycznych/.
 9. Plan nadzoru pedagogicznego.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Krótkie spotkanie z wychowawcami klas i wybór przedstawiciela klasy do Rady Rodziców.

Ok. 17:10 zebranie przedstawicieli oddziałów /uczących się w Młynkowie/ do Rady Rodziców i wybór władz RR oraz ustalenie terminu spotkania RR pod koniec września w celu uchwalenia programu wychowawczo – profilaktycznego i koncepcji pracy szkoły wraz planem działań RR na rok szkolny 2018-2019.

Rodziców oddziałów uczących się w Tarnówku zapraszamy na zebranie w dniu 12.09.2018r. o godz. 16:00 do Tarnówka.

By No Comment 9 września 2018
Skip to content