Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Jesień 1918r. była zmierzchem I wojny światowej. Ucisk zaborcy, grabież kraju i masowy pobór rekruta kładły się ogromnym ciężarem na życie Polaków w Wielkopolsce. W 1918r. załamał się aparat władzy zaborców, spełniły się wiekowe dążenia niepodległościowe narodu, który nigdy nie pogodził się z rozdarciem kraju oraz zależnością od mocarstw zaborczych. Od II rozbioru Polski Wielkopolanie aż pięć razy chwytali za broń, by zrzucić jarzmo zaborcy. Lud Wielkopolski zerwał się do boju o wolność w Powstaniu Kościuszkowskim, w walkach legionów Polskich we Włoszech, w różnych oddziałach armii napoleońskiej, w ogólnonarodowej walce wyzwoleńczej w czasie Powstania Listopadowego. Nowe pokolenie Polaków podjęło się walki narodowo – wyzwoleńczej w okresie Wiosny Ludów w 1848r.
W grudniu 1918r. sytuacja w Wielkopolsce była już tak napięta, że każda chwila groziła wybuchem. Czyniono gorączkowe przygotowania do walki. Przyjazd do stolicy Wielkopolski Ignacego Paderewskiego, emisariusza polskości był iskrą, która padła na wzburzony reakcjami Niemców tłum. Około godz. 16.40 27 grudnia 1918r. w centrum Poznania padły pierwsze strzały. Przebieg wydarzeń był zaskakująco szybki. Powstańcze oddziały błyskawicznie wyzwoliły miasto i dały przykład innym miejscowościom w Wielkopolsce. Powstanie ogarnęło Ostrzeszów, Krotoszyn, Pleszew, Ostrów, Inowrocław, Czarnków, Strzelno, Kruszwicę, Kcynię i Żnin. 11 stycznia 1919r. gen. Józef Dowbor – Muśnicki Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Powstania dokonał przemiany wojsk powstańczych w regularną Armię Wielkopolską. Na zdobytych przez powstańców pozycjach toczyły się działania operacyjne o ich utrzymanie. Na mocy rozejmu w Trewirze 16.02.1919r. Niemcy zostały zmuszone do powstrzymania ofensywy i przyjęcia linii zdobycznej Powstania Wielkopolskiego za linię demarkacyjną. Był to wielki sukces poznańskiego zrywu Wielkopolan. Ostateczna decyzja o przynależności Wielkopolski do Ojczyzny zapadła na konferencji pokojowej w Wersalu 28.06.1919r. Powstanie Wielkopolskie okazało się dla mocarstw koalicyjnych najbardziej wymownym świadectwem i nieodpartym  argumentem polskości na terenie Wielkopolski. Powstanie zakończyło się zwycięstwem. Dzięki niemu, Wielkopolanie zyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę naszej państwowości, wróciły do Macierzy.

By No Comment 26 grudnia 2018
Skip to content