Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie włączyła się do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu” – projektu finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, organizowanego przez Fundację „Archezja” w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości.
Jest to kampania kierowana do uczniów klas IV – VIII oraz klas III gimnazjum, ich rodziców i nauczycieli. Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu, szczególnie rodzica i nauczyciela.
Nasza szkoła dołączyła również do tej akcji, a koordynatorem został pedagog szkolny. W ramach tego działania realizowana są zajęcia z pedagogiem szkolnym wśród młodzieży naszej szkoły, a także odbyły się szkolenia skierowane do nauczycieli oraz rodziców uczniów.
Organizatorzy przedsięwzięcia stawiają sobie za główny cel poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie skali przestępczości i zachowań ryzykownych: hejt, przemoc, alkohol, narkotyki, itp. Ludzie wychowani w atmosferze szacunku do autorytetów, mają poczucie godności własnej i godności drugiej osoby. Dzięki temu są uczciwi i szczęśliwi oraz budują dobre i trwałe relacje.
Aby to osiągnąć należy nauczyć młodzież jak szukać autorytetów i nie mylić ich z idolami czy celebrytami oraz zachęcić do szukania prawdziwych AUTORYTETÓW. Należy również wspomóc rodziców i wychowawców w budowaniu swojego autorytetu i w kształtowaniu postaw młodzieży, prowadzących do odpowiedzialnej, wolnej i szczęśliwej dorosłości.
W relacji z prawdziwym autorytetem, każdy człowiek realizuje swoje fundamentalne potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i miłości. Potrzebujemy autorytetu w rodzinie, bo wychowanie przez autorytet uskrzydla dziecko do wyznaczania sobie ambitnych celów. Potrzebujemy autorytetu w pracy, bo wzorowanie się na kimś jest najlepszą formą nauki i motywacji. Potrzebujemy autorytetów w społeczeństwie, bo człowiek zagubiony w nadmiarze informacji, z trudnością odróżnia prawdę od fałszu, przez co czuje się zagrożony.
Młodzi ludzie okazują zaufanie tym, którzy mogą stanowić pewien punkt odniesienia – podświadomie szukają mistrzów i wzorów do naśladowania. Są pełni entuzjazmu, lecz bez pomocy trudno im odróżnić mistrza od idola, dlatego też pragniemy im w tym pomóc propagując idee kampanii ” Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”.

By No Comment 20 lutego 2019
Skip to content