Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

 

REGULAMIN KONKURSU NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

z możliwością wykorzystania jej na choinkę, na oknie, na stole itp.

 1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA :

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klasy IV – VIII naszej szkoły.

 • Każdy uczestnik może przedstawić kilka projektów.
 • Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa.
 1. CELE KONKURSU:
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
 • powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;
 • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 1. ZADANIE KONKURSOWE:

Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.

 1. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do 4 GRUDNIA 2019 r. do pani Barbary Kryger

 1. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
 2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
 3. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
 • oryginalność,
 • pomysłowość,
 • estetyka wykonania,
 • zastosowanie elementów ekologicznych.
 1. Organizator przewiduje wyróżnienia, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 grudnia 2019 roku. (podczas kiermaszu świątecznego).
 3. Otrzymane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator konkursu przewiduje utworzenie z nich wystawy, a następnie sprzedaż.
 4. Uzyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na wsparcie różnych akcji organizowanych przez RADĘ RODZICÓW.

KOORDYNATOR KONKURSU:

            Barbara Kryger

By No Comment 4 listopada 2019
Skip to content