Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

10 lutego br. w naszej szkole odbył się II  etap Szkolnego Konkursu Ortograficznego o tytuł  „Mistrza Ortografii”, który skierowany był do uczniów klas IV-VI i VII-VIII.
Celem konkursu było: promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego, doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli, rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu opanowali zasady ortograficzne. W konkursie uczestniczyło 12 uczniów  z klas IV- VI i 6 uczniów z klas VII-VIII.
Tym razem uczestnicy pisali dyktando, pełne „pułapek” ortograficznych. Już w wkrótce poznamy zwycięzców.

By No Comment 11 lutego 2020
Skip to content