Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Uczniowie klasy VIII a, przygotowali z wiedzy o społeczeństwie, plakaty o swojej gminie w której mieszkają. Uczniowie mogli w ten sposób utrwalili sobie informację z działu Społeczność lokalna i regionalna.  Na lekcji wiedzy o społeczeństwie uczniowie zaprezentowali aktualne dane na temat gminy Połajewo m.in. liczbę ludności, powierzchnię, ilość kobiet i mężczyzn, sołectwa. W ten sposób mogliśmy dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach jakie odbywają się co roku w Połajewie oraz zapoznać się z sylwetkami znanych osób takich jak pan Bogdan Garstecki czy też Kazimierz Nowak. Mieszkańcy gminy Połajewo zapisali się na kartach historii jako uczestnicy w powstaniach narodowych: listopadowym, styczniowym oraz wielkopolskim. W czasie okupacji niemieckiej na tych terenach działała podziemna organizacja Armii Krajowej. Pomordowanych oraz poległych mieszkańców upamiętnia tablica pamiątkowa znajdująca się na kaplicy przy kościele w Połajewie.

SR

By No Comment 9 grudnia 2020
Skip to content