Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Dzisiaj, 30 kwietnia, obchodzimy Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.

Po raz pierwszy zorganizowała go w USA w 1998 r. amerykańska organizacja EPOCH (End Physical Punishment of Children)

a jej celem było przekonanie rodziców i opiekunów, żeby zrezygnowali ze stosowania kar cielesnych wobec swoich podopiecznych.

W Polsce dzień ten jest obchodzony od 2003 r. a zakaz bicia dzieci regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym.

Od 2010 r. zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim, postulowany przez Rzecznika Praw Dziecka.

Zachęcam do zapoznania się z poniższą infografiką, w której można dowiedzieć się m.in. jakie skutki mają kary cielesne, klikając poniżej.

30 Kwietnia

ZT

By No Comment 30 kwietnia 2021
Skip to content