Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Dnia 8 kwietnia dzieci z klas I-III brały udział w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem warsztatów było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy  oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Podczas pokazu i części teoretycznej, dowiedzieli się o podstawowych zasadach udzielania pierwszej pomocy oraz poznali procedury postępowania w sytuacjach trudnych. Część praktyczna, wzbogaciła wiedzę dzieci o umiejętności praktyczne, bowiem sami mogli wcielić się w rolę ratownika i osoby potrzebującej pomocy, a także ćwiczyli na fantomach. Emocje były ogromne. Uczniowie aktywnie i z wielkim zapałem oraz zaangażowaniem brali udział w zajęciach.  Po zakończeniu zajęć nikt nie miał wątpliwości, że pierwsza pomoc ratuje życie!

 

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna to zespół czynności, jakie należy wykonać wobec osoby poszkodowanej wskutek urazu lub nagłego ataku choroby, celem ratowania jej zdrowia i życia do czasu pojawienia się wykwalifikowanych ratowników.

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Każdy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy, od naszej reakcji na wypadek zależy życie drugiego człowieka.
Warto pamiętać, że u osoby, która nie oddycha, a jej krążenie jest niewydolne, mamy tylko 4 minuty na uratowanie jej mózgu przed nieodwracalnymi zmianami, dlatego tak ważna jest znajomość podstawowych zasad pierwszej pomocy. Bierne czekanie nie daje żadnych szans!
Zasady wzywania pomocy:
W pierwszej kolejności poproś głośno o pomoc kogoś, kto przechodzi obok lub stoi i przygląda się.
Możesz zająć się poszkodowanym, a druga osoba może zadzwonić na numer ratunkowy. Jeśli jesteś sam, zadzwoń natychmiast, a dyspozytor pomoże kierować Twoimi działaniami. Mów spokojnie i odpowiadaj ściśle na pytania dyspozytora. Powiedz:
CO! Co się stało (np. wypadek drogowy, ilość poszkodowanych, ich stan).
GDZIE! (adres, nr drogi, charakterystyczne punkty).
KTO! Kto zgłasza wezwanie pomocy – numer telefonu i dane osobowe.

PAMIĘTAJ! NIE ODKŁADAJ PIERWSZY SŁUCHAWKI!
DYSPOZYTOR ZAWSZE ODKŁADA SŁUCHAWKĘ PIERWSZY

D.S.

By No Comment 9 kwietnia 2022
Skip to content