Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie


„Każda piękna chwila
ma swoją datę ważności…”

Autor nieznany

24 czerwca 2023 roku w Sali Wiejskiej w Młynkowie pożegnaliśmy rok szkolny 2022/2023. Uroczystość miała podniosły charakter, wprowadzono Poczet Sztandarowy i wspólnie odśpiewano hymn Polski. Na początku Pani Dyrektor Magdalena Rembacz przywitała uczniów, rodziców,  nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Pani Dyrektor pogratulowała całej społeczności uczniowskiej naszej szkoły, gdyż wszyscy uzyskali promocję do następnej klasy. Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły podziękowała za włożony w edukację trud, za życzliwość i troskę o kształcenie właściwych postaw naszej młodzieży. Dziękując za podejmowany w codziennej pracy wysiłek i zaangażowanie, a także za troskę o bezpieczeństwo naszych wychowanków i za dbałość o edukację. Podczas uroczystości podziękowała wieloletniemu nauczycielowi wychowania fizycznego Panu Jarosławowi Jerzykowi, która zakończył pracę w naszej szkole.
W podniosłej atmosferze odbyło się ślubowanie absolwentów. Momentem długo wyczekiwanym przez uczniów było wręczenie przez Panią Dyrektor i Wychowawców oraz Przewodniczącą Rady Rodziców nagród za wysokie wyniki w nauce, stuprocentową frekwencję oraz pracę na rzecz szkoły i klasy. Podziękowania również zostały złożone rodzicom, którzy aktywnie działali na rzecz szkoły. Pani dyrektor podziękowała również  przewodniczącej Radzie Rodziców za wieloletnią pracę, zaangażowanie, włożony trud, okazane serce i gorliwą pracę na rzecz szkoły.
Część oficjalną uroczystości zakończyły przemówienia zaproszonych gości podsumowujące miniony rok szkolny w oczekiwaniu na nową salę sportową z życzeniami dla wszystkich uczniów udanych  i bezpiecznych wakacji, pełnych wrażeń i słonecznej pogody. Aby w trakcie ich trwania nabrali siły i energii na nadchodzące od września wyzwania.
Po części oficjalnej, rozpoczął się występ artystyczny, podczas którego nasi absolwenci chcieli szczególnie podziękować Pani Dyrektor Magdalenie Rembacz, wychowawcom: Pani Karolinie Mrozińskiej i Pani Barbarze Kryger, nauczycielom i pracownikom szkoły. W tym szczególnym dniu, absolwenci nie mogli  zapomnieć o trudzie i poświęceniu swoich  rodziców, na których zawsze mogli liczyć.
W mijającym już roku szkolnym mury naszej szkoły opuściło 34 absolwentów, którzy będą kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych.  Życząc naszym uczniom sukcesu w dostaniu się do wymarzonej szkoły, pożegnaliśmy się i rozpoczęliśmy okres niecierpliwie oczekiwanego wypoczynku.

E. Dybek

 

.

 

By No Comment 25 czerwca 2023
Skip to content