Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

„Mu­zyka to naj­lep­sza to­warzyszka dla te­go, kto cier­pi. Jest ochocza i ra­dos­na jak dziec­ko, og­nista i po­wab­na jak młoda dziew­czy­na, dob­ra i mądra jak sta­ry człowiek, który spędził owoc­nie życie”.

 27 marca słowami Selmy Lagerlof  rozpoczęto kolejne spotkanie poświęcone wielkiemu Polakowi – naszemu kochanemu papieżowi – Janowi Pawłowi II. Już po raz 12 gościliśmy  uczestników Gminnego Konkursu o Janie Pawle II wraz z opiekunami oraz panią dyrektor – Magdalenę Rembacz. Jak co roku oddajemy hołd Świętemu Janowi Pawłowi II – człowiekowi  wyjątkowemu, patronowi naszej szkoły. Już niedługo – 2 kwietnia obchodzić będziemy kolejną rocznicę Jego śmierci, a 27 kwietnia – dzień, w którym ogłoszony został świętym. Pamiętajmy o tych datach szczególnie i w tym czasie wyjątkowo ciepło wspomnijmy człowieka, który stał się dla nas wielkim  autorytetem. Podobnie jak w latach ubiegłych chcielibyśmy uczcić pamięć naszego rodaka, zapraszając do udziału w konkursie, którego duchowy patronat objął nie kto inny jak Święty Jan Paweł II. Do tej pory konkursy, których byliśmy organizatorami przybierały różną formę. Zmagaliśmy się w konkursie wiedzy, recytatorskim, fotograficznym, konkursie na prezentację, konkursie plastycznym czy literackim. Tegoroczny konkurs nosił tytuł „Ojcu Świętemu śpiewajmy”.
Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedziały wszystkie szkoły z naszej gminy. Gościliśmy przedstawicieli: Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie, Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie, Szkoły Podstawowej im.  Jana Pawła II w Młynkowie.

Nad prawidłowością przebiegu tegorocznego konkursu czuwała komisja w składzie:
– Przewodnicząca komisji – Pani Anna Nowak  – pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Czarnkowie,
– Pani Longina Moszczyńska – emerytowana nauczycielka – bibliotekarka z Boruszyna,
– Pani Izabela Pochyluk – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie.

Jury oceniało wszystkie prezentacje konkursowe według następujących kryteriów:
– dobór repertuaru,
– umiejętności wokalne,
– interpretacja utworu,
– intonacja i estetyka wykonania,
– wrażliwość na piękno.

Komisja przyznała nagrody zgodnie z kryteriami, określonymi w regulaminie Konkursu następującym uczniom: 

KATEGORIA klasy I-III:
I miejsce: Michalina Bogumiła Mazur ze Szkoły Podstawowej im.Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie,
II miejsce: Melania Ludwika Konieczna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie,
III miejsce: Julia Graczyk ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie.

KATEGORIA klasy IV-VI
I miejsce: Julia Ciosek ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie,
II miejsce: Antonina Sobkowiak ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie,
III miejsce: Nadia Mendyk ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie.

KATEGORIA klasy VII-VIII
I miejsce: Magdalena Kapral ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie,
II miejsce: Hanna Wardęga ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie,
III miejsce: Maja Pompała ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie.

Gratulujemy tym, którzy zajęli miejsca na przysłowiowym podium. Gratulujemy również ich opiekunom.

E.D.

 

By No Comment 27 marca 2024
Skip to content