Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Rocznica chrztu Polski obchodzona jest 14 kwietnia. 2 lutego 2019 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski. To ważne święto narodowe, upamiętniające moment przyjęcia chrztu przez Mieszka I, pierwszego historycznego władcy Polski, oraz jego dwór w 966 roku, miało to miejsce w Wielką Sobotę. Chrztu dokonał biskup Jordan z Pragi, a wydarzenie to miało ogromne znaczenie dla rozwoju państwa polskiego i jego kultury. Chrztu Polski dokonano w obrządku łacińskim, co miało silny wpływ na ukształtowanie się tożsamości narodowej i integrację z kulturą Zachodu. Rocznica ta jest okazją do refleksji nad historią i wartościami chrześcijańskimi, które mają istotny wpływ na polską tożsamość narodową.  Uczniowie naszej szkoły na kole Małego Patrioty obejrzeli film edukacyjny o Początkach Państwa Polskiego a następnie przygotowali własne prace plastyczne o tematyce Chrztu Polski. Patron naszej szkoły święty Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, w Krakowie 1979 roku powiedział; ,,zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością (…)”

By No Comment 14 kwietnia 2024
Skip to content