Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

 

Informujemy, że organizatorzy konkursu przedłużają termin przyjmowania prac plastycznych na Gminny Konkurs Ekologiczny „ZIEMIA – PLANETA MOICH MARZEŃ”.

Nowy termin nadesłania prac konkursowych to  24 kwietnia 2024 r. (środa).

Szczegółowy regulamin konkursu poniżej.

Czekamy na Wasze prace!

                                                                                                            J.D.

Regulamin

Gminnego Konkursu Ekologicznego

 „ZIEMIA – PLANETA MOICH MARZEŃ

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie.                                            

Koordynatorem szkolnym konkursu jest Pani Justyna Dzierzkiewicz. 

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie odbiorcy na aktualny stan zagrożenia środowiska i problemy związane z rozwojem cywilizacji;
 • promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci;
 • wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego;
 • upowszechnianie inicjatyw twórczych oraz rozwijanie zdolności manualnych uczniów;
 • zachęcanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego.
 • Zasady uczestnictwa:
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Połajewo.
 • Zadaniem konkursowym jest przygotowanie (dowolną techniką- płaską lub przestrzenną) pracy plastyczno-technicznej do tematu: „ZIEMIA – PLANETA MOICH MARZEŃ” z niepotrzebnych materiałów (odpadów np. plastikowe butelki, nakrętki, papier, tektura, rolki, sznurek, plastikowe opakowania po produktach, folia, szklana butelka, słoik. itp.).
 • Każdy uczestnik może przygotować i dostarczyć tylko1 pracę.
 • Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie klasy I

II kategoria – uczniowie klasy II

III kategoria – uczniowie klasy III

Kryteria oceny prac:

 • oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność,
 • zastosowana technika,
 • różnorodność wykorzystanych materiałów,
 • staranność wykonania prac.
 • Termin dostarczania prac:
 • Kartę zgłoszenia oraz pracę należy dostarczyć do dnia 19 kwietnia 2024r. do godz. 15.00 do siedziby Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie na adres:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Młynkowo 109

64-710 Połajewo

 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 22.04.2024 poniedziałek do godz. 15.00.
 • Postanowienia końcowe:
 • Oceny prac dokona niezależne jury powołane przez Organizatora.
 • Organizator przewiduje 3 nagrody główne w każdej kategorii wiekowej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i publikacji prac w celu promocji konkursu.
 • Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody – niespodzianki przygotowane przez Organizatora.
 • Decyzje komisji są ostateczne, a w sprawach nieobjętych regulaminem decyduje  przewodniczący komisji konkursowej. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie. Szczegółowa polityka znajduje się na stronie internetowej szkoły.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE,

ŻYCZYMY DOBREJ ZABAWY I CIEKAWYCH POMYSŁÓW!

By No Comment 18 kwietnia 2024
Skip to content