Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

„Kreatywność jest obecnie w edukacji tak ważna jak umiejętność czytania i pisania i powinniśmy traktować je równorzędnie.”
Ken Robinson

Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji (World Creativity and Innovation Day) został stworzony rezolucją ONZ 71/284 przy wsparciu 80 krajów w celu podniesienia świadomości na temat znaczenia kreatywności i innowacji w rozwiązywaniu problemów w odniesieniu do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, znanych również jako “cele globalne”. Dzień ten jest obchodzony przez obywateli i organizacje w ponad 50 krajach już od 2002 roku. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) formalnie ustanowiła ten dzień na 21 kwietnia. Pierwszy Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji obchodzono 21 kwietnia 2018 r.

Według strony internetowej ONZ – “Może nie być uniwersalnego zrozumienia kreatywności”. Koncepcja jest otwarta na interpretację od ekspresji artystycznej po rozwiązywanie problemów w kontekście rozwoju gospodarczego, społecznego i zrównoważonego rozwoju.

Chociaż kreatywność i innowacja to dwie powiązane ze sobą koncepcje, są to dwie strony medalu.

Kreatywność ma charakter mentalny – obejmuje proces myślowy, polega na tworzeniu nowych pomysłów od początku lub nowych, ale opartych na starych pomysłach. Z drugiej strony innowacje są praktyczne. Polegają na wdrażaniu pomysłów w celu stworzenia czegoś pożytecznego. Obie koncepcje zależą od siebie. Innowacja wynika z kreatywności, podczas gdy kreatywność byłaby bezowocna bez innowacji.

Uczniowie klasy 6a, 7a oraz 8 a poznali wiersz Czesława Miłosza „Ojciec w bibliotece” następnie dokonali przekładu intersomiotycznego, który służy m.in. do przekładu dzieła literackiego z języka pisanego na język obrazu. W kreatywny sposób zinterpretowali utwór polskiego noblisty.

E.D.

 

By No Comment 19 kwietnia 2024
Skip to content