Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MŁYNKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Planowane zadania i termin realizacji:

1. Przygotowanie Inauguracji Roku Szkolnego 2019/2020 (wrzesień).

2. Organizacja dyżurów szkolnych (wrzesień).

3. Przydział gazetek szkolnych (wrzesień).

4. Opracowanie rocznego planu pracy SU i przedstawienie go dyrektorowi szkoły (wrzesień).

5. Wybory Samorządu Uczniowskiego (wrzesień).

6. Dzień Chłopaka w naszej szkole – życzenia dla chłopców (wrzesień).

7. Organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej (październik).

8. Światowy Dzień Drzewa – wizyta w gospodarstwie sadowniczym (10.10.2019 r.).

9. Koktajl na drugie śniadanie – Dzień Koktajlu (październik).

10. Udział SU w obchodach Dnia Niepodległości (listopad).

11. W kuchni z mamą i tatą – przygotowujemy sałatkę owocową z rodzicami (listopad).

12. „Nie umiera ten, kto trwa w naszych sercach i pamięci naszej…” – odwiedzenie cmentarzy i zapalenie zniczy na grobach pracowników szkoły (31.10.2019 r.)

13. Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” (grudzień).

14. Św. Mikołaj dla starszych i samotnych (grudzień).

15. Udział w akcji WOŚP (styczeń).

16. Poczta Walentynowa (luty).

17. Dzień Muffina (marzec).

18. Dzień Kolorowej Skarpetki – Światowy Dzień Osób z zespołem Downa (20.03.2020 r.).

19. Zielona szkoła – Dzień św. Patryka (17.03.2020 r.)

20. Spotkanie z dietetykiem (marzec/kwiecień).

21. Szkoła na niebiesko – Światowy Dzień Autyzmu (02.04.2020 r.).

22. Dni otwarte szkoły (maj).

23. Kontynuowanie „Szczęśliwego numeru” (cały rok).

24. Współpraca z samorządami klasowymi (cały rok).

25. Redagowanie „Gazety wywiadówkowej” (cały rok).

26. Opieka nad sztandarem szkoły (cały rok).

27. Inne zadania wynikające z potrzeb szkoły.

Skip to content