Telefon +67 255 17 22 szkola@spmlynkowo.pl

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MŁYNKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Planowane zadania i termin realizacji:

1.    Przygotowanie Inauguracji Roku Szkolnego 2018/2019 (wrzesień).

2.    Organizacja dyżurów szkolnych (wrzesień).

3.    Przydział gazetek szkolnych (wrzesień).

4.    Opracowanie rocznego planu pracy SU i przedstawienie go Dyrektorowi szkoły (wrzesień).

5.    Wybory Samorządu Uczniowskiego (wrzesień).

6.    Zbiórka charytatywna „Kredki dla Afryki” (wrzesień).

7.    Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka (wrzesień),

8.    Organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej (październik).

9.  Udział w akcji „BohaterON. Włącz historię”.

10.  „Nie umiera ten, kto trwa w naszych sercach i pamięci naszej…” – odwiedzanie cmentarzy i zapalenie zniczy na grobach pracowników szkoły – wolontariat (31 października 2018r.).

11. Udział SU w gminnych obchodach Dnia Niepodległości (listopad).

12. Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” (grudzień) – wolontariat.

13. Udział w ogólnopolskiej akcji WOŚP (styczeń).

14.  “Bałwan z klasą”. Klasowy konkurs na najfajniejszego bałwana ze śniegu (odbycie się konkursu uzależnione jest od warunków pogodowych – luty).

15. Poczta Walentynkowa (luty).

16. Dyskoteka Walentynkowa (luty),

17. Dzień wiosny – „Zdrowo i radośnie witamy wiosnę” (marzec).

18.  Dni otwarte szkoły (czerwiec).

19. Wakacyjna oś czasu" informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego (czerwiec);

20. Kontynuowanie „Szczęśliwego numeru” (cały rok).

21. Współpraca z samorządami klasowymi (cały rok).

22. Redagowanie „Gazety wywiadówkowej” (cały rok).

23. Opieka nad pocztem flagowym (cały rok).

24. Inne zadania wynikające z potrzeb szkoły.