Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ SKIEROWANEGO DO WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MŁYNKOWIE

1. Cele konkursu:
– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;
– rozwijanie wrażliwości estetycznej;
– kultywowanie tradycji świątecznej;
– rozwijanie umiejętności efektywnego organizowania czasu wolnego;
– wzmacnianie więzi rodzinnych.
2. Temat:
Zadaniem uczestników jest wykonanie przestrzennej Szopki Bożonarodzeniowej.
3. Forma:
Przestrzenna, makieta.
4.Technika
Technika pracy dowolna (łączenie różnych materiałów wykonanych własnoręcznie).
Jedynym warunkiem jest własnoręczne wykonanie pracy, bez użycia gotowych elementów.
5. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
– zgodność z tematem;
– pomysłowość,
– oryginalność formy;
– estetyka wykonania;
– oryginalność zamieszczonych elementów.
6. Termin:
Podpisane prace należy dostarczyć do dnia 15 grudnia 2023 r. u pedagoga szkolnego pana Macieja Kity.
7.Uczniowie, którzy wezmą udział konkursie otrzymają punkty dodatnie zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Punktowym Zasadami Oceniania Zachowania.
8. Ocena konkursowa
Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora w dwóch kategoriach wiekowych:
– klasy I – III,
– klasy IV – VIII.
Decyzje komisji konkursowej będą ostateczne.
9. Rozstrzygnięcie konkursu
Spośród otrzymanych prac wyłonione zostaną po trzy najpiękniejsze prace w każdej kategorii wiekowej. Podsumowanie konkursu odbędzie się w Dniu Wigilijnym tj. 22.12.2023 r.
10. Postanowienia końcowe:
Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany odebrać swoją pracę po rozstrzygnięciu konkursu (19.12.2023 r.), a przed przerwą świąteczną.

By No Comment 15 listopada 2023
Skip to content