Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie


Wzorem ubiegłych lat, nasza szkoła włączyła się w akcję SPRZĄTANIE ŚWIATA – Polska 2023. Hasło przewodnie jubileuszowej 30 edycji akcji brzmiało „Sprzątanie świata łączy ludzi!”. Uczniowie pod opieką swoich wychowawców wyruszyli w teren by posprzątać najbliższą okolicę. Głównym celem wydarzenia było kształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego oraz integracja zespołów klasowych.

K. M.

By No Comment 24 września 2023
Skip to content