Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Szkolna Kasa Oszczędności w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie

zaprasza do udziału w

Konkursie na „Plakat promujący oszczędzanie”

Regulamin:

  1. Cele:

rozwijanie zdolności plastycznych,

propagowanie idei oszczędzania,

zachęcanie uczniów do systematyczności w gromadzeniu pieniędzy na książeczkach SKO.

  1. Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestnika plakatu zachęcającego do oszczędzania. Plakat powinien przedstawiać marzenia związane z oszczędzaniem, ale także hasło reklamujące SKO.

III. Kryteria:

  1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
  2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
  3. Technika pracy dowolna, bez gotowych elementów, format pracy: A3 lub A4 (kartka z bloku technicznego).
  4. Każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie.
  5. Na odwrocie praca powinna być opisana: imię i nazwisko ucznia, klasa.
  6. Termin składania prac: 30.10. 2023r.

By No Comment 24 października 2023
Skip to content